NEL Lines - ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
Friday, 18 May 2007
nellines.gif Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 292, παράγραφος 4, εδάφιο α), η Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου Α.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 18.05.2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.
Η παρουσίαση έγινε από τον Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου NEL LINES, κο Απόστολο Βεντούρη, το Γενικό Διευθυντή του Ομίλου, κο Αθανάσιο Λιάγκο και τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, κο Θεοχάρη Παπαγεωργίου.

Αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2006, σημειώθηκαν τα παρακάτω :

-Σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙDΤΑ) . Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙDΤΑ) ανήλθαν στα € 43,8 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

-Ανατροπή των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της προηγουμένης χρήσεως και επίτευξη σημαντικών κερδών στη παρούσα χρήση . Τα Κέρδη μετά από φόρους στη τρέχουσα χρήση 2006 ανήλθαν στο ύψους € 32,1 εκατ. έναντι ζημιών ύψους € 12,1 εκατ στη προηγούμενη χρήση.

-Αύξηση του συνόλου του ενεργητικού του ομίλου. Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου διαμορφώθηκε στο ποσό των € 201,5 εκατ. έναντι € 171,3 εκατ. της προηγουμένης χρήσεως 2005 , παρουσιάζοντας ποσοστιαία ανοδική μεταβολή της τάξεως του 17,59 %.

-Αύξηση της καθαρής θέσης του Ομίλου . Η καθαρή θέση του ομίλου ανήλθε σε € 58,7 εκατ. έναντι € 25,7 εκατ. στη προηγούμενη χρήση 2005 και εμφανίζεται βελτιωμένη κατά ποσοστό 128,80%.

-Μείωση του συνόλου των υποχρεώσεων του ομίλου. Το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου ανήλθε σε € 142,9 εκατ. έναντι € 145,7 εκατ. στη προηγούμενη χρήση ,αποτυπώνοντας ποσοτική μείωση ύψους € 2,8 εκατ.

-Βελτίωση του δείκτη « Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων » . Ο δείκτης Απόδοσης ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε ποσοστό 54,61% στη παρούσα χρήση έναντι - 47,02% στη προηγούμενη χρήση.

-Βελτίωση του δείκτη « Αποδοτικότητας συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων » . Ο δείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων ανήλθε σε ποσοστό 21,13% στη παρούσα χρήση έναντι
- 3,56% στη προηγούμενη χρήση.

-Βελτίωση του δείκτη « Δανειακής επιβάρυνσης » . Ο δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης κλιμακώθηκε στο 0,50 έναντι 0,21 της προηγουμένης χρήσεως παρουσιάζοντας ποσοστιαία βελτίωση της τάξεως του 138,09%.

-Βελτίωση του δείκτη « Ρευστότητας » . Ο δείκτης Ρευστότητας κλιμακώθηκε στο 1,22 έναντι 0,54 της προηγουμένης χρήσεως παρουσιάζοντας ποσοστιαία βελτίωση της τάξεως του 125,93%.

Συνοπτικά, στη χρήση 2006 ο Όμιλος NEL LINES βελτίωσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική του θέση και εικόνα. Η διοίκηση έδωσε στη παρούσα χρήση οριστικές επωφελείς για την εταιρεία λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αυτή αντιμετώπιζε.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι προβλέψεις του Ομίλου:

Στην επόμενη χρήση ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της. Για το 2007 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι πωλήσεις του Ομίλου θα κινηθούν ανοδικά λόγω της ανακατανομής του στόλου σε νέες γραμμές, της ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης του δικτύου πωλήσεων του, της δρομολόγησης δύο επιπλέον ταχυπλόων πλοίων, ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι και ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ και της εξαγοράς της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. Πιο συγκεκριμένα :

- Αύξηση κύκλου εργασιών. Για το 2007 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης ο κύκλος εργασιών του ομίλου θα αυξηθεί κατά 70 % περίπου και θα ανέλθει σε € 46,1 εκατ.

- Σημαντική αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων.
Προσδοκάται επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία ύψους € 8,4 εκατ. έναντι ζημιών ύψους € 7,9 εκατ. στην προηγούμενη χρήση.

- Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) προσδοκάται να ανέλθουν σε € 13,9 εκατ.


Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη της η οποία θα επιτευχθεί είτε με συμμετοχές στρατηγικού χαρακτήρα σε υπάρχουσες εταιρίες του κλάδου είτε με αυτοδύναμη ανάπτυξη.