HSW - Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Thursday, 24 May 2007
hellenicseaways.jpgΣύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Καραγιώργη Σερβίας 18, Καστέλλα, Πειραιάς) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006 .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση για τη χρήση 2007.
6. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή νέου μέλοuς του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος .
7. Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στη διάρκεια της θητείας τους.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Χορήγηση άδειας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
10. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (Ακτή Κονδύλη & Αιτωλικού 2 στον Πειραιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης μπορούν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής τους.

Πειραιάς, 17 Μαΐου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο