Advertisement

Login


Lost Password?
No account yet? Register

Who's Online

We have 3 guests and 1 member online
  • neptomar

Search

Bookmark Us

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEK - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Print
Friday, 18 May 2007
aneklogo.jpgΤο Διοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» (εφεξής: η «ΑΝΕΚ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας κατά € 101.558.750,00, µε καταβολή μετρητών (σύνολο υπό άντληση κεφαλαίων: € 106.636.687,50) και την έκδοση 101.558.750 νέων κοινών ονοµαστικών μετοχών ονοµαστικής αξίας € 1,00 και τιµή διάθεσης € 1,05 η κάθε µία, βάσει της από 5.11.2006 απόφασης της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 23.12.2006 Β’ Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των Μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές, που ορίστηκε σε ένα (1) μήνα από 16-4-2007, έληξε στις 16.5.2007.
Ο συνολικός αριθµός μετοχών για το οποίο εγγράφηκαν οι ασκήσαντες δικαιώµατα προτίµησης και οι ασκήσαντες δικαίωµα προεγγραφής ανήλθε σε 182.612.745 το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό ύψους € 191.743.382,25 έναντι μετοχών προς διάθεση 101.558.750 αντίστοιχου ποσού ύψους € 106.636.687,50, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,7981 φορές.
Ειδικότερα, η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε πλήρως ως εξής:
(α) Ποσοστό 89,4501% της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωµάτων τόσο από τους παλαιούς μετόχους όσο και από τους αποκτήσαντες δικαιώματα κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Συγκεκριµένα, ασκήθηκαν δικαιώµατα προτίµησης που αντιστοιχούν σε 90.844.365 κοινές ονοµαστικές μετοχές ενώ καταβλήθηκε το ποσό των € 95.386.583,25.
(β) Ποσοστό 10,5499% καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωµάτων προεγγραφής από τους κάτοχους υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων του Κ.Α.Α., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 4.4.2007. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε 10.714.385 κοινές ονοµαστικές μετοχές ενώ καταβλήθηκε το ποσό των € 11.250.104,25. Συγκεκριµένα, κατά την προεγγραφή ζητήθηκαν συνολικά 91.768.380 μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά 8,5650 φορές ενώ διαµορφώνουν το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης εκ των προεγγραφών σε 11,6755%.
Κατόπιν των παραπάνω, η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καλύφθηκε κατά 100% µε την έκδοση 101.558.750, κοινών ονοµαστικών μετοχών, ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε µία και ως εκ τούτου δεν συνέτρεξε λόγος ελεύθερης διάθεσης τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά € 101.558.750,00. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί, μετά την αφαίρεση των δαπανών της έκδοσης, σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού «Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε € 161.299.191,00 διαιρούµενο σε 161.299.191 κοινές και προνομιούχες µετά ψήφου μετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μια.
Οι νέες µετοχές που προέκυψαν από την παραπάνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άϋλη µορφή, µε πίστωση στην µερίδα και στο λογαριασµό αξιών τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Η ηµεροµηνία πίστωσης των νέων µετοχών στους λογαριασµούς των δικαιούχων και η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν µε νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

 
 
 
 
 
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement